Początki

Krajowa Sieć Stacji Obrączkowania Ptaków jest, na razie nieformalnym, stowarzyszeniem stacji obrączkowania ptaków działających na terenie Polski. Powstała 29 listopada 2013 na mocy Deklaracja Powołania KSSOP przegłosowanej przez przedstawicieli 4 zespołów organizujących pracę terenowych stacji obrączkowania ptaków. W skład Tymczasowego Komitetu Założycielskiego KSSOP weszli:

 • dr inż Jarosław K. Nowakowski
 • mgr inż. Robert Rudolf
 • mgr Małgorzata Pietkiewicz
 • mgr Sławomir Springer
 • Rafał Siuchno

Ostatecznie w skład KSSOP weszli na prawach członków założycieli:

 • Akcja Bałtycka (Terenowe Stacje Obrączkowania Ptaków Bukowo-Kopań, Mierzeja Wiślana i Hel)
 • Akcja Siemianówka
 • Obóz Bukówka
 • Obóz Ornitologiczny w Kaliszanach
 • Stacja Obrączkowania Ptaków Rakutowskie

Skład KSSOP został poszerzony o Stowarzyszenie Carpatica na I Spotkaniu Tymczasowego Komitetu Założycielskiego KSSOP w dniu 16 lutego 2014 roku.

Cele KSSOP

Cele działania KSSOP precyzuje Deklaracja jego powołania. Do najważniejszych należą:

 • ujednolicanie metod prowadzenia badań
 • wymiana danych naukowych i doświadczeń
 • prowadzenie wspólnych projektów badawczych i wspólne publikowanie wyników
 • prowadzenie Wielkopowierzchniowego Monitoringu Ptaków Wędrownych
Close Menu