Lata badań
Zaobrączkowane ptaki
Gatunki

Obóz Bukówka jest najmłodszą krajową stacją obrączkowania migrujących ptaków, działającą od 2012 roku. Obóz jest zlokalizowany nad brzegiem zbiornika zaporowego Bukówka, w malowniczej Bramie Lubawskiej będącej częścią Kotliny Kamiennogórskiej. Położony u podnóża Karkonoszy, na wysokości ok. 530 m n.p.m., Obóz Bukówka jest najwyżej zlokalizowanym punktem regularnego obrączkowania ptaków w Polsce, a jedynym na obszarze Śląska.

Organizacją Obozu Bukówka zajmuje się Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne, a dokładnie jego nieformalny oddział zrzeszający obrączkarzy pod nazwą Wrocławska Grupa Obrączkarska ODRA. W pracach obozu uczestniczą obrączkarze i wolontariusze-załoganci z całego kraju.

Badania prowadzone są co roku w okresie migracji jesiennej ptaków wróblowych, tj. od sierpnia do października. Ze względu na górski mikroklimat, a także położenie na obszarze zalewowym zbiornika, działalność obozu jest niemożliwa wiosną (wody roztopowe zalewają obszar prowadzonych badań) oraz późną jesienią (opady śniegu).

Ptaki chwytane są w sieci ornitologiczne o łącznej długości 630 m oraz w pułapki tunelowe. Siedlisko, w którym prowadzone są badania, to wikliny nadrzeczne (Salicetum triandro-viminalis), wilgotne łąki z krwiściągiem lekarskim, szuwary mozgi trzcinowatej. Nieopodal obozu do zbiornika uchodzi rzeka Bóbr, mająca charakter górski czyli łatwo ulegająca poopadowym wezbraniom. Poziom wody w zbiorniku jest bardzo zmienny i w kolejnych sezonach spodziewać się można zarówno bardzo wysokiego stanu wody wymagającego korzystania przez załogę z woderów, jak i bardzo niskiego stanu wody umożliwiającego prowadzenie kontroli sieci w sandałach.

Sam obóz położony jest na suchym wyniesieniu, blisko brzegu zbiornika, a ok. 1km od najbliższej wsi (Miszkowice). Warunki pobytu są polowe, a zarazem komfortowe: ciepły (ogrzewany) i przestronny namiot socjalno-kuchenny, malownicze pole namiotowe w zagajniku brzozowym, niezapomniany widok na okalające dolinę pasma górskie. Integracji sprzyjają ogniska pod gwiazdami (daleko stąd do łuny miast), wspólne gotowanie (uwzględniamy wszystkie diety).

Poczynania obozu można śledzić co roku na naszym blogu oraz profilu Facebook.

Close Menu